Start KöpvillkorEnstaka sida

Köpvillkor

Vi tillämpar samma köpvillkor som andra etablerade verksamheter som säljer antikviteter och begagnade föremål, såsom Bukowskis, Tradera och liknande aktörer på internet.

Föremålets kondition och skick

Alla våra produkter är begagnade och säljes i befintligt skick med Bruksslitage. Varans kondition beskrivs översiktligt med bilder, sammanfattande text och information på den enskilda produktsidan. Köparen har själv ansvar för att före köp undersöka och bedöma föremålets skick, värde och beskaffenhet.

Webbplatsen har god teknik att förstora bilder, ladda ned och vägleda köparen till resurser för att utföra ytterligare bedömningar, både via internet och annan expertis på plats.

Avvikelser

Bilder och beskrivningar av föremålet på webbsidan ska endast användas för att kunna identifiera föremålet och Säljaren ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga beskrivningar om inte felet är väsentligt. Säljaren ansvarar inte för skador, brister eller avvikelser som inte framgår av bilder eller beskrivning, såvida informationen inte är direkt missvisande.

Det kan förekomma avvikelser mellan hur föremålet ser ut i verkligheten, hur föremålet ser ut på bilder samt hur bilderna återges på datorskärmen, särskilt vad gäller återgivning av färger. Köparen godkänner att sådana avvikelser kan förekomma.

Uppgifter om exempelvis upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, samt uppgifter om föremålets allmänna kondition, förekommande skador och lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för Köparen. Ord såsom tillskriven, troligtvis, omkring och andra begrepp som anses vägledande, skall inte anses som korrekt. Således bär Säljaren inget ansvar för sådana produktbeskrivningar eller formuleringar.

Obetydligt bruksslitage

Säljaren ansvarar inte för skador och defekter som är hänförligt till föremålet i sig, t.ex. naturligt slitage, förfall eller åldrande, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som exempelvis rost, missfärgningar, blekning av papper och sprickbildningar i trä, m.m. Obetydligt bruksslitage tillämpas när föremålets kondition inte påverkar utsatt pris eller värdering, och när eventuella skador tillhör föremålets naurliga kondition, på grund av ålder.

Funktionstestad

Säljaren ansvarar inte för funktionen, eller löpande funktion hos ur och urverk, motordrivna, mekaniska, el- eller batteridrivna föremål. Med funktionstestad menas att föremålet vid säljtillfället fungerar i enlighet med produktsidans beskrivning, helt eller delvis, vad som kan förväntas utifrån åldrande och bruksslitage. I övrigt gäller Ej funktionstestad för alla Säljarens föremål.

Ångerrätt

Du som köpare har 14 dagars ångerrätt oavsett ordervärde, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten börjar den gälla när du gjort din beställning vid kassan genom att klicka på Utför köp alternativt Process order.

Du har 14 dagars ångerfrist från dagen du har mottagit varan. Kvittens från fraktleverantörens datum gäller, som bestyrker när varan hämtats ut av dig. Du har rätt att ångra köpet, skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka för produkten, dock ej fraktkostnaden. Fraktkostnader för varan till dig ingår inte i ångerrätten, och Fraktkostnader för retur betalas av dig.

För att ångerrätten ska gälla

För att retur ska godkännas och betalas tillbaka måste varan vara i samma skick som den var, innan den packades upp av dig. Bilder från denna webbplats produktsida ska stämma överens med det skick som varan befinner sig i – när varan ankommer tillbaka till oss.

Vänligen fotografera avvikelser innan du returnerar varan.

Så gör du när du vill ångra dig

När du vill ångra ditt köp kontaktar du oss via epost. Du kan välja vårt formulär på hemsidan under länken Kontakta oss, eller svara på det mail du fick av oss när du beställde varan och som bekräftade ditt köp.

I mailet beskriver du kort att du ångrar dig, samt vilket ordernummer köpet avser. Du måste också ange vilket datum du mottagit varan, så det stämmer överens med vår kvittens från fraktleverantör. När du meddelat oss har du 14 dagar på dig att returnera varan.

Vi hjälper dig gärna med beställa frakt eller hur man går till väga för att skicka varor, men kom ihåg att fraktkostnaden betalas av dig. Fotografera varan innan du packar ned den, så du har bevis om fraktbolaget hanterar varan otillbörligt.

Återbetalning

Återbetalning behandlas snarast när varan kommit oss tillhanda. Om ovanstående villkor är uppfyllda, betalas pengarna tillbaka på samma sätt som du betalade till oss. Finns det möjlighet, kan undantag göras om vår orderhantering tillåter det.

När ångerrätten slutar att gälla

Om Föremålet inte har returnerats inom fjorton (14) dagar från att Köparen meddelat Säljaren om ångerrättens utnyttjande och Köparen således inte iakttagit vad som ålegat denne enligt lag, ska Köparen anses alltjämt bunden av köpet varvid någon återbetalning således inte kommer att ske. Köparen står risken för att Föremålet skadas eller kommer bort samt är skyldig att paketera och hantera Föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. När Säljaren har tagit emot Föremålet återbetalas erlagt belopp inom fjorton (14) dagar till Köparen.

Force majeure

Om Säljaren eller Säljaren underleverantör förhindras eller fördröjs att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av force majeure-händelse ska Säljaren vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att Säljaren inom skälig tid informerar Köparen om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Som force majeure-händelse avses oförutsedd omständighet som ligger utanför Säljaren kontroll t.ex. naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, krig, krigsliknande händelse, revolution, konfiskering, beslag, atomkärnprocess, terrorism/terrorhandling, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt. Köparen äger rätt att häva ett köpeavtal om Säljaren inte kunnat fullgöra köpet inom tre (3) månader på grund av force majeure-händelse enligt denna punkt.

Reklamation

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig och dokumenterar att föremålets kondition stämmer överens med bilder, beskrivningar och information på produktsidan. Vi fotograferar även packningen och slutgiltigt emballage.

Om du känner att du vill reklamera en vara måste du kontakta Säljaren innan du returnerar eller packar ned den. Reklamation måste ske omedelbart efter att problemet har upptäckts.

Skador under frakt

Har varan skadats under frakt har Säljaren inte ansvaret efter det att du hämtat eller mottagit försändelsen. Riskövergången sker vid avlämnandet av varan enligt konsumentskyddslagen. Kontakta Säljaren ändå för hjälp eftersom det ligger i bådas intresse att fraktleverantör ska uppfylla sina skyldigheter.

Så reklamerar du ditt köp

Du tar kontakt via epost eller formulär på webbplatsen. Det går också att svara på den orderbekräftelse du fick av Säljaren när du köpte varan. För att behandla din reklamation och för att kunna godkänna den måste vi ha din e-postadress och ordernummer, samt beskrivning av problemet. Dokumentera gärna med bilder.

En reklamation måste godkännas

En reklamation måste godkännas och godkänds endast om försäljningen inte följer Säljarens Köpvillkor, med gällande konsumentskyddslagstiftning, eller enskild överenskommelse mellan Säljaren och Köparen. Ansvarsfrågan avgörs slutligen enligt Svensk lagstiftning mellan båda parter, om dessa inte kommer överens på annat sätt.

Vid godkänd reklamation, godkänner köparen, att köpet går tillbaka, inklusive fraktkostnader, utan övriga krav. Det åligger köparen att utföra retur av varan, och köparen bär ansvar för att varan är i samma skick som vid säljtillfället. Kostnaderna betalas till köparen när säljaren mottagit varan och ovanstående ansvarsfrågor är uppfyllda. Fraktkostnad ersätts med samma belopp som Säljarens fraktbelopp till köparen.

Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med köpvillkoren och gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden.

Priser

Köparen äger inte rätt att framställa något ekonomiskt krav gentemot Säljaren med anledning av föremålets värdering av och/ eller åsatt pris.