Start Konst Skulpturer Påfågel av Åke Falk Påfågel från Falkgården ledde till ett mycket populärt utflyktsmålMedia

Påfågel från Falkgården ledde till ett mycket populärt utflyktsmål

Påfågel av Åke Falk i keramik

En representatnt från Falkagården och Åke Falk

Falkgården – ett mycket populärt utflyktsmål med dammar, fontäner, blommor i mängd samt friflygande duvor inspirerade till många skulpturer.